ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΚΑΕ ΠΑΟ ΚΑΙ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1998-2004Είχαμε δει παλαιότερα ένα άρθρο με τα ποσά που έχουν μπει σε αυξήσεις κεφαλαίου στις ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΟ, συγκριτικά, από το 2004 που εμφανίστηκαν στο ελληνικό μπάσκετ ως παράγοντες οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μέχρι τις αρχές του 2013. Είχε προκύψει ένα νούμερο της τάξης των125 εκ. ευρώ για την ΚΑΕ Ολυμπιακός κι ένα αντίστοιχο των...7 εκ. ευρώ για την ΚΑΕ ΠΑΟ. Έκτοτε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπήκαν ακόμη 62 εκ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην ΚΑΕ ΠΑΟ μόλις...580.000 ευρώ, αφού εξάλλου είναι...πασίγνωστο πως η ΚΑΕ ΠΑΟ αποτελεί μία κερδοφόρα επιχείρηση, οπότε δεν απαιτείται οι μέτοχοί της και ιδιαίτερα ο ''ζάπλουτος'' πρόεδρος και μεγαλομέτοχός της, Μάνος Παπαδόπουλος, να βάζουν συχνά το χέρι στην τσέπη και να καλύπτουν την όποια ''χασούρα'' παρατηρηθεί. Σήμερα θα δούμε το τι συνέβαινε στο ελληνικό μπάσκετ από τις αρχές του 1998 που συστάθηκαν οι Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες στη χώρα μας και δη οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΠΑΟ, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004. Θα ελέγξουμε τα ποσά που βγήκαν από την προσωπική περιουσία των μετόχων αυτών των ΚΑΕ και τοποθετήθηκαν μέσω αύξησης κεφαλαίου στις εταιρείες τους. Έτσι θα αποκτήσουμε μία εποπτική εικόνα του τι συμβαίνει τα 20 τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ και το ποιος επενδύει πραγματικά σε αυτό, σεβόμενος τις Αρχές και τη νομοθεσία σε αυτόν τον τόπο.
 
Στοιχεία αντλούμε από το Εθνικό Τυπογραφείο και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης=ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι ''τροποποιήσεις καταστατικού'' και οι ισολογισμοί των ανωτέρω εταιρειών, αφού η κάθε αύξηση κεφαλαίου επιφέρει αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας και το Δ.Σ. αυτής της εταιρείας οφείλει να την δημοσιοποιήσει και να την καταχωρίσει είτε σε ΦΕΚ, είτε στο Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο=ΓΕΜΗ, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, που εκείνη την περίοδο είχε μεγαλομέτοχο στην ΚΑΕ του το Σωκράτη Κόκκαλη. Διαβάζουμε το ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 2091 της 12ης Μαρτίου 2004.
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπουμε ότι περιγράφονται όλες οι αυξήσεις κεφαλαίου κατά την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 εκ. δραχμών τον Ιανουάριο του 1998 και έγινε μία αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,8 δισ. δραχμών το 1998, οπότε συνολικά σε αυτήν την χρονιά, το 1998, μπήκαν 1,9 δισ. δραχμές στα ταμεία της ΚΑΕ από την τσέπη του Κόκκαλη. Αποπληθωρίζοντας αυτό το ποσό, προκύπτει ότι αντιστοιχεί σε σημερινά 8,85 εκ. ευρώ.
 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 1999 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,3 δισ. δραχμών, η οποία καλύφθηκε μερικώς, κατά 1,1 δισ. δραχμές, όπως πιστοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000. 1,1 δισ. δραχμές το 2000 αντιστοιχούν σε 4,76 εκ. σημερινά ευρώ.
 
 
Τον Ιούλιο του 2000 αποφασίστηκε νέα αύξηση ύψους 995,8 εκ. δραχμών, η οποία καλύφθηκε μερικώς κατά 953 εκ. δραχμές, όπως πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2001. 953 εκ. δραχμές το 2001 αντιστοιχούν σε περίπου 4 εκ. σημερινά ευρώ.
 
 
Τον Ιούνιο του 2002 πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,5 εκ. ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο του 2002 πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,9 εκ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή το 2002 μπήκαν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός 3,4 εκ. ευρώ από την προσωπική περιουσία του Κόκκαλη, τα οποία αντιστοιχούν σε 4,7 εκ. σημερινά ευρώ.
 
 
Το Φεβρουάριο του 2003 αποφασίστηκε μία αύξηση κεφαλαίου, η οποία στην πορεία ανακλήθηκε, ενώ τον Αύγουστο του 2003 αποφασίστηκε νέα αύξηση, η οποία καλύφθηκε μερικώς κατά 2 εκ. ευρώ, όπως πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2004. 2 εκ. ευρώ του 2004 αντιστοιχούν σε 2,58 εκ. σημερινά ευρώ.
 

 
Η αύξηση κεφαλαίου που αποφασίστηκε το Φεβρουάριο του 2004, καλύφθηκε το Σεπτέμβριο του 2004, όταν και πρωτομπήκαν στην ΚΑΕ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οπότε δεν την συνυπολογίζουμε. Έτσι, αθροίζοντας τα παραπάνω ποσά, έχουμε 8,85+4,76+4+4,7+2,58=24,89 εκ. ευρώ.
 
ΠΕΡΙΠΟΥ 25 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΛΕΦΤΑ ΕΒΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ.
 
Εξετάζουμε τώρα τα αντίστοιχα ποσοτικά μεγέθη για την ΚΑΕ ΠΑΟ σε αυτήν την εξαετία. Η ΚΑΕ ΠΑΟ συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1998 με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 εκ. δραχμών, ποσό που αντιστοιχεί σε 465.737 σημερινά ευρώ.
 
 
Στο ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 1060 της 16ης Φεβρουαρίου 2001 διαβάζουμε ότι πιστοποιήθηκε η καταβολή 500 εκ. δραχμών το Φεβρουάριο του 2001 στην ΚΑΕ ΠΑΟ μέσω αύξησης κεφαλαίου.
 
 
 
500 εκ. δραχμές του 2001 αντιστοιχούν σε περίπου 2,1 εκ. σημερινά ευρώ.
 
 
Στο ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 1670 της 27ης Φεβρουαρίου 2004 διαβάζουμε ότι ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου ύψους 3,3 εκ. ευρώ στις αρχές του 2004 στην ΚΑΕ ΠΑΟ.
 
 
 
3,3 εκ. ευρώ του 2004 αντιστοιχούν σε περίπου 4,26 εκ. σημερινά ευρώ.
 
 
Άλλη αύξηση κεφαλαίου στην ΚΑΕ ΠΑΟ δεν υπάρχει. Αυτές οι αυξήσεις ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν κατά την εξαετία 1998-Σεπτέμβριος 2004. Αθροίζοντας τα παραπάνω ποσά, έχουμε 0,466+2,1+4,26=6,83 εκ. ευρώ.
 
ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΛΕΦΤΑ ΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004.
 
25 εκ. ευρώ ο Κόκκαλης, 7 εκ. ευρώ οι Γιαννακόπουλοι.
 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΠΑΟ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1984 ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ, ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΞΟΔΕΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΟ ΟΙ ''ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ'' ΑΔΕΡΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ. ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΕΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΑΞΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ...ΟΓΔΟΟ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
 
Αθροίζοντας τα παραπάνω νούμερα με τα περίπου 187 εκ. ευρώ που έχουν βάλει οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στην ΚΑΕ Ολυμπιακός με αυξήσεις κεφαλαίου από το 2004 μέχρι σήμερα, αλλά και με τα...7,5 εκ. ευρώ που φαίνεται πως έχουν εισρεύσει στα ταμεία της ΚΑΕ ΠΑΟ μέσω αυξήσεων κεφαλαίου την περίοδο 2004-2018 από την προσωπική περιουσία της οικογένειας Γιαννακόπουλου, προκύπτει ότι
 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ Ο ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ,ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ 212 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΜΟΛΙΣ...14,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΠΕΡΙΠΟΥ 15. 15 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
 
Υπάρχει άραγε αντίστοιχο φαινόμενο παγκοσμίως; Υπάρχει χώρα στην οποία 2 εταιρείες ανταγωνίζονται σε έναν τομέα και στη μία εταιρεία οι μέτοχοί της ξοδεύουν 15 φορές παραπάνω λεφτά από τις περιουσίες τους, αλλά η άλλη εταιρεία κυριαρχεί στο χώρο; Εμείς λέμε ΟΧΙ.
 
Αν συμπεριλάβουμε δε στα παραπάνω και το κομμάτι ''καταθέσεις ιδιοκτητών-ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου'', το οποίο άρχισε να εμφανίζεται στους ισολογισμούς της ΚΑΕ ΠΑΟ από το Δεκέμβριο του 2003 και την χρήση της σεζόν 2002-03, με ένα ποσό της τάξης των 1,26 εκ. ευρώ τότε,
 
 
εξετάζοντας τον τελευταίο δημοσιευθέντα ισολογισμό της ΚΑΕ ΠΑΟ για τη σεζόν 2015-16 προκύπτει ένα συνολικό ποσό της τάξης των 48 εκ. ευρώ, το οποίο έβαλαν οι Γιαννακόπουλοι στην εταιρεία. Όπως γράφαμε στο παραπάνω άρθρο όμως, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και φόρος συσσώρευσης κεφαλαίου όποτε αυξανόταν το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας κι όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της, η ΚΑΕ ΠΑΟ δεν ελέγχεται φορολογικά εδώ και χρόνια. Όταν ολοκληρωνόταν μία αύξηση κεφαλαίου σε μία Ανώνυμη Εταιρεία, έπρεπε να καταβληθεί στην Εφορία ένα ποσό, το οποίο φυσικά δεν έφτανε ποτέ στα ταμεία του Κράτους, αν το ποσό που έμπαινε στα ταμεία της εταιρείας μέσω αύξησης κεφαλαίου εμφανιζόταν με τη μορφή ''προορισμένο να κατατεθεί, κατάθεση των ιδιοκτητών-μετόχων''. Ακόμη κι αν παρακάμψουμε όμως αυτό το κομμάτι της Εφορίας, ακόμη κι αν αποπληθωρίσουμε αυτό το ποσό των 48 εκ. ευρώ με τον ακραίο συντελεστή 2, διπλασιάζοντάς το δηλαδή για να το εμφανίσουμε σε σημερινή ''αγοραστική δύναμη'' (σίγουρα μιλάμε για συντελεστή αισθητά μικρότερο του 2, το ευρώ είναι σχετικά σταθερό νόμισμα...), θα προκύψει το ποσό των 96 εκ. ευρώ. Επομένως, με τα 15 περίπου εκ. ευρώ των επισήμων αυξήσεων κεφαλαίου στην ΚΑΕ ΠΑΟ από το 1998 μέχρι σήμερα, θα φτάσουμε συνολικά στα 111 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 212 εκ. ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
 
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΙΣ ''ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ'', ΠΑΛΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΘΕΜΑ, ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20ΕΤΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΟ, 212 ΕΝΑΝΤΙ 111 ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟ, ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΟΥ Ο ΠΑΟ ΣΕ 21 ΣΕΖΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 17 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΙΣ...3.
 
Στην Ελλάδα τέτοια κατάσταση σαν κι αυτήν εδώ, δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ. Είμαστε σίγουροι ότι και παγκοσμίως τέτοιο πράγμα αποκλείεται να εμφανίζεται σε κάποιον τομέα της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας, τέτοια ΒΑΝΑΥΣΗ καταστρατήγηση κάθε έννοιας ισονομίας, με μία εταιρεία να προχωρά συνεχώς, κάθε χρόνο σε αυξήσεις κεφαλαίου από τις περιουσίες των μετόχων της και να τηρεί όλους τους Νόμους, όλα τα προβλεπόμενα και μία άλλη εταιρεία που ανταγωνίζεται αυτήν την πρώτη να εμφανίζει...κέρδη στον ισολογισμό της και να κυριαρχεί στο χώρο την τελευταία 20ετία, ενώ επισήμως οι μέτοχοί της φέρονται να έχουν ξοδέψει από τις περιουσίες τους για την ανάπτυξη αυτής της δεύτερης εταιρείας ένα ποσό είτε 2, είτε και...15 φορές μικρότερο από αυτό που έχουν ξοδέψει οι ανταγωνιστές τους. Θυμίζουμε ότι
 
ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΥΨΟΥΣ 580 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ. ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ...
 
Και δεν φτάνει αυτό, αλλά ακούμε κάθε τρεις και λίγο τον επώνυμο φίλαθλο της ΚΑΕ ΠΑΟ και πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να δηλώνει ''η οικογένειά μου ματώνει κάθε χρόνο για να κρατά ψηλά το μπάσκετ του ΠΑΟ'', δίχως να βρίσκεται κάποιος να τον ρωτήσει το ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΤΩΝΕΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ.
 
Η ΚΑΕ ΠΑΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
 
Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε χρόνο, σε σημείο να έχουμε αηδιάσει. Δεν θα αλλάξει ΤΙΠΟΤΕ απολύτως, αν δεν αποφασίσουν να κινηθούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τελείως διαφορετικά από τον τρόπο που κινούνται και διοικούν ως τώρα την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές σε αυτήν τη χώρα ερευνούν ΜΟΝΟ τον Ολυμπιακό στο κομμάτι του αθλητισμού, σε όλα τα σπορ. Αν δεν αλλάξουν νοοτροπία οι μεγαλομέτοχοι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αυτή η απαράδεκτη, νοσηρή και ΕΛΕΕΙΝΗ πραγματικά κατάσταση, δεν θα τελειώσει ΠΟΤΕ...

Σχόλια

Εικόνα ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΣ

Ρωτήστε ανθρώπους του φαρμακευτικού χώρου για το πως σε μια νύχτα η ΒΙΑΝΕΞ έγινε εταιρεία, για το πως ρίχτηκαν εταιρείες με απείρως καλύτερο φάκελο και "επιλέχτηκε" οι Γιαννακόπουλοι.
Κρατικοδίαιτοι. Και ζητάμε εμείς το κράτος να ελέγξει τον εαυτό του!
Για πολλά χρόνια θα βλέπουμε το ίδιο. Στοιχεία υπάρχουν και είναι δημόσια. Ας τα πάρουν οι Αγγελόπουλοι και ας ξεκινήσουν εκστρατεία. Όχι για να δικαιωθούν οι ίδιοι, είπαμε κανείς δεν πειράζει τον εαυτό του, αλλά για να μάθει ο κόσμος, μιας και έχουμε πολλούς από εδώ που ζηλεύουν την "τρέλλα" του από εκεί.

Εικόνα Aprosarmostos17

ΑΜΕΣΑ οικονομικός έλεγχος της ΚΑΕ παο. Άνοιγμα λογαριασμών παικτών και διαιτητών, έλεγχος εικονικών συμβολαίων, κοριοί στα τηλέφωνα των μελών ΚΕΔ, του σωλήνα και των γκρίζων λύκων, κοριοί και στα τηλέφωνα του εφευρέτη λάτρη της κουραμπιεδόσκονης, έλεγχος ροής χρήματος προς δημοσιογράφους και ρουφιανο-σάιτ. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΤΟ ΦΟΥΚΑΡΙΑΡΙΚΟ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ.