ΓΙΑ ΝΑ ΚΣΕΚΑΘΑΡΕΒΟΥΜΕ...


Tags: -

Γεια σας μαγκίτες...
Δάφτο το κειμενάκιον γράφτηκε πολύ πγιο πριν τον αγών το σημερνό με το Άντερλεχ...Σήμερις ο Γάβρατσος παίζει με το Άντερλεχ έτσα ;Κι όμως το πρωί ο Μίτσελος έκαμε προπόνεπσις !Θα με ρωτέπσετε..΄''μαλάκια δεν είναι δάφτο ;''
Όχι δεν είναι !Ο άθρωπας κσέρει πολύ καλά μέχρις στεγμής τη δουλειά του και ομιλάω για το θέμα της προετοιμασίας με βάσις τη φυσικιά κατάστασις...δεν ομιλάω για το τακτικό κομμάτι...
Βάσις των μελετώνε του Ζμολέφσκι και του Γκαβερντόφσκι των πγιο μεγάλων ανατολικώνε μελετητώνε πάνω στα θέματα δύναμις και ειδικιάς φυσικιάς κατάστασις, κατά τη γενικιά προετοιμασία ΕΙΝΑΙ ΔΕΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΒΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΑΝΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ !Με τούτο αφκσάνεις τη μέγιστη πρόσλεπσις οξυγόνου (VOmax)κατά 30%σε εβδομαδιάια βάσις η οποία πίπτει σε χαμελά επίπεδα σε κάθε ρεπό του αθλετή !
Πολλές βολές οι προπονέπσεις στη μπροετοιμασία των στιβικών περιλαμβάνει και τρεις προσελέφσεις την ημέρα στο γέπεδο ,σενήθως δγυο με τρεις βολές την εβδομάς, για να κρατγιέται το VO max σε υπσελά επίπεδα !Έτσα γλετάρεις τις αφκσομεώσεις των καθημερνών προπονέπσεων(το οποίο είναι αναγκαίο να γίγνεται άμα είναι μοναδιαίες και καθημερνές)και γλυτάρεις έτσα το κσελίγωμα των παιχτώνε !(Πολλές βολές έχω είπει επανηλειμμένως ότι ένας στιβικός προπονεφτής χρεάζεται ΠΟΛΥ στο ποδόμπαλο !Οι Άγγλουρες-πούναι για μένα μανούλες στις προετοιμασίες- μαζί με τους Ολλανδούς, έχουνε βάνει τέτγοιους γεμναστές στις ομάδες τους...κι ο λόγος δεν είναι μόνο η φυσικιά καταστασις αλλά και η διδασκαλία του τρεκσίματος, που πολλοί παίχτουρες δε γκατέχουν, και ο ιστιβικοί είναι κάτι που το γιγνώσκουν ΄πολύ καλώς...)
Οι διπλοτριπλές προπονέπσεις της ημέρας έχουν τα εκσής προτερήματα:
Πρώτο αφκσάνουνε τη μέγιστη πρόζλήπσις οκσεγόνου.
Δέφτερο διογκώνουνε το μπνεβμονικό αεριζμό.
Τρίτο ρίχνουνε σε πολύ χαμελό επίπεδο την ακατάσχετη παλμικιά αρρεθμία της καρδγιάς σε σχέσις με τις μονές προπονέπσεις που δεμιουργάνε κόπωσις.
Σε χαλαρούς ρεθμούς(όπως κάμει τώρα κι έκαμε και σήμερις ο Μίτσελος)οι διπλοτριπλές κρατάνε σε υπσελά επίπεδα την υπεροκσυγόνωση στο αίμα και ρίχνουνε τα γαλαχτικά οκσέα και τα πι σι πι που είναι οι δείχτες της κούρασης....
Επίσης αργάνε πολύ οι αθλετές να χάσουνε μέσα στην αγωνιστικιά χρονιά τα καλά επίπεδα της φυσικιάς τους κατάστασις λόγω των μονίμωνε αποτελεζμάτωνε πούχουνε...καλύτερα από τις μοναδεκές προπονέπσεις...
Και τελεφταίο κάμουνε πολύ ελαστικούς τους μυς με αποτέλεζμα να γλυτάρουνε οι αθλετές τραβματεβμούς
Τα μειονεχτήματά τους είναι:
Πρώτο οι αθλετές χάνουνε βάρος και απώλεια μυικού ιστού(για δάφτονε το λόγο ο Μίτσελος έβανε πολλά βάρη στη μπροετοιμασία)
Δέφτερο απώλεια δέναμης...όσο ελαστικοποιείται ο μυς τόσο πγιο αδύναμος γίγνεται.
Απώλεια αρκετού λιπώδους ιστού κι έτσα οι αθλετές πρέπει νάχουνε μνια προσεγμένη δγιατροφή με κάπως πγιο αφκσημένα λιπαρά από το κανονικό(γύρω στο 15%παραπάνω)
Και τελεφταίο δεμιουργάνε κόπωσις στους τένοντες(που είναι τα μόνα σεμεία των μυοτενόντιων συνόλωνε που δε μποράνε να γεμναστώνε με τη μπροπόνεπσις)η οποία προσπερνάται απλά με το χρονο, με ασκήσεις νεβρομυικού σεντονιζμού, όπως το τραμπόλίνο και τη σεμμετοχή της πισίνας...
Και πάμε παρακάτου...
Οι παίχτουρες σενήθως που λαμβάνουνε μέρος στις διπλότριπλες προπονέπσεις μποράνε να βγάλουνε αγωνιστικούς ρεθμούς από 30 λεπτά μέχρις 60....μετά έχουμε τα ανάποδα ανεπιθύμητα αποτελέζματα...
Όμως υπάρχει και θέμα στο Θρύλατσο σχετικά με δάφτους τους παίχτουρας που θάρθωνε...Πόσο έντασις ;Πόσο όγκος προπόνεπσις ;Πόσο τεχνικιά ;Πόσο ταχτικιά ΄;
Εφτούνα λεπόν μάγκες είναι τα προμπλέμνια του Μίτσελου που νομίζω ότι τα πάει καλώς μέχρις τώρα !
Τώρα ,άμα τσακώθηκε με το Τζεμπούρη κι ο δέφτερος έφυε, άμα ειρωνέφτηκε το Φέτφα και στεναχωρέθηκε τι να σας πω ;
Εγώ ένας απλός γεμναστής είμαι...

Σχόλια

Εικόνα clark gheibol

Ωραία τα λες ρε Μητσάρα, αλλά εγώ έχω να σε πω κάτι τις άλλο:
ό,τι και να πει ένας πιστήμων, μετά βγαίνει ένας άλλος και λέει "άκυρο παίδες, αλλιώς έχουν τα πράγματα, να σας είπω εγώ πώς είναι" και σου αμολάει τη γκοτσάνα του μέχρι να βγει ο τρίτος και να πει "ο άλφας και ο βήτας είναι μυρωδγιάδες, κούτε μένα τον γάμα που γαμάω κι από πάνω" και τα λοιπά.
Σου λένε το γαλακτικό οξύ έτσι κι έτσι. Μετά σου λένε όχι, το γαλακτικό οξύ είναι καλό, βοηθάει το μυ και πρέπει να αθλείσαι με γαλακτικό οξύ στους μύες. Μετά σου λένε λίγες και μικρές οι προπονήσεις στο ποδόμπαλο, όχι λένε μετά, μία και μεγάλη, όχι μία και μικρή, όχι πολλές και μεγάλες.
Για το φαγητό πάνω κάτω συμφωνάνε όλοι, κι αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του τρόπου που δγιαλέγεις για να γυμναστείς.
Τώρα, πες στα παιδγιά ότι προπονεύεσαι για να έχεις τη βέλτιστη απόδοσις με βάσις το ντρόπο παιχνιδγιού. 'Λαδής αμανείσαι Μπαρσελόνα, θες παίχτες που τρεχαλάνε συνέχεια με μέση ταχύτης και κάνουν γρήγορο τρέξιμο ως σπριντ όταν χάνουσι το τόπι. Αμανείσαι Ρεάλα, θες παίχτες που τρέχουν με χαμηλή ταχύτης πολλή ώρα και βγάνουν απότομα αλόγατα όταν χρειάζονται. Μιλάμε για πολύ άλογο στον αγωνιστικό χώροντα. Άλλη προπόνηση ο μαραθωνοδρόμος, άλλη ο εκατομετρίστας. Για το ποδόμπαλο που ως άθλημα χρειάζεται συνεχές τρέξιμο, αλλά μέσα σ' αυτό μπαίνουν και πολλά σπρίντγια, ο αριθμός των απαιτούμενων σπριντ (= τρέξιμο στη μέγιστη ταχύτης) είναι αυτός που θα καθορίσει και το είδος της προπόνησης.
Εμένανε προσωπικώς μ' αρέσουνε οι αθληταί. Όταν λέω αθληταί, εννοώ κυρίως σπρίντερ και δυνατούς τύπους, όχι μαραθωνοδρόμους. Αλλιώς θα γούσταρα και το κορεάτικο ή το γιαπανέζικο ποδόμπαλο. Αντίθετα, βαργέμαι το να γυρνάει το τόπι, να γυρνάει, να γυρνάει, να γυρνάει και μετά να μπαίνει στη μπεριοχή και να τελειώνει η φάσις. Φέτος έχωμε πάρει ένα σωρό αλόγατα. Πρέπει να τους δώκουμε το χώρο και την ελευθερία για να ξεδιπλώσουν τις ροπές τους μέσα στα γκαζόνια. Και απ' όσο ακούω (καθώς δεν έχω αξιωθεί να δω το γαύρο φέτος ακόμα) ο Μίτσελ φτάνει ορθλογικά την μπάλα στα εξτρέμ και μετά τους δώνει ατομική προσπάθεια. Καλό ακούγεται αυτό. Άντε, να δέσει η ομάς, να φάνε πάλι τις κοτσίδες τους τα αρδάκια, μαζί και ο δικόζ μας, ο Ντόνο

Εικόνα V0R4D0R

Την είχα κι εγώ αυτήν την απορία για τις πολλαπλές δραστηριότητες ημερησίως, κύριε γυμνιστά... μπαρδόν γυμναστά και ευχαριστώ που μου την λύσατε. Να υποθέσω ότι ο Βαρβέδες δεν ακολουθούσε παρόμοια μέθοδο και γι αυτό βλέπαμε περιορισμένα διαστήματα υψηλής απόδοσης με πίεση του αντιπάλου? Έχει κάποια σχέση η κατάρρευση στο τελευταίο 20λεπτο με τη Μέταλιστ πρόπερσι, ή μήπως τα υπεραπλουστεύω τα πράγματα? Σας μερσάω.

Εικόνα dono

Σούπερ άρθρο Μητσάρα που ξεκαθαρίζει αρκετά το τοπίο σχετικά με την μέθοδο προπόνησης του Μίτσελ

Εικόνα red apple

Kαλύτερα είναι κυρ συντάκτα μου, προσφυγάκι, εσωτερικέ μετανάστα, Dono, να είσαι λίγο πιο φειδωλός με τους επαίνους προς τον Mitsaras καθότι δεν θέλει και πολύ να δούμε το ego του σε τροχιά πέριξ της Γαιός!!!!!!!!!!!!!!!

Εικόνα red apple

Φιλαράκο, ευτυχώς που έχω μελετήσει την ντοπιολαλιά των Κρο Μανιόν και κατάλαβα μέσες -άκρες τί λες...

Πάντως, θα χρειαστώ εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Νεώτερης Κρομανιονικής Γλώσσης για να βγάλω άκρια με ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα που θίγεις

Σε γενικές γραμμές συμφωνάω...Κι εγώ πιστεύω πως η ομάς θα κάνει καιρό για να ξελυθεί