Γήπεδο Κούλας και περιβάλλον: μια ιστορία σεξ (Μέρος ΙΙ)Συνεχίζουμε από εδώ. Είδαμε στην προηγούμενη ανάρτηση τι είχε πει παλιότερα το ΣτΕ για το θέμα της συνταγματικότητας του προηγούμενου νόμου που προέβλεπε τη γκατασκευή του γηπέδου στα Φιλαδέλφεια. Πάμε τώρα να δούμε με ποιον τρόπο επαναφέρεται το ζήτημα με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». Τα άρθρα που μας αφορούν είναι το 81 και το 82.
Εδώ θα εστιάσουμε στο σχέδιο Νόμου που πήγε στη Βουλή για συζήτηση. Μαθαίνουμε από πολλές πλευρές ότι βρέθηκε μια μέση λύση μεταξύ Κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (και είναι πραγματικά συγκινητικό το πώς σε στιγμές μεγάλης εθνικής ανάγκης τα κόμματα και οι ιδεολογίες υποχωρούν, για να δώσουν τη θέση τους σε μία τέτοια Μεγάλη Ιδέα, όπως η Κούλα), δεν έχουμε όμως στη διάθεσή μας τις τροποποιήσεις, επομένως θα ξεκινήσουμε με αυτό που έχουμε και αν αλλάξει κάτι στην πορεία θα το σχολιάσουμε ακολουθώντας τα γεγονότα.
Άρθρο 82
Θα ξεκινήσουμε ανάποδα, δηλαδής από το άρθρο 82: Τι λέει η αυτό; Αντιγράφουμε:
Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ’ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
αα) Το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του,
ββ) Οι  εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου
γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθμίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του άλσους ή πάρκου.
β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρμόζεται για τα πάρκα και άλση των δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.»

 
Τι παρατηρούμε εδανά; Δίνεται λέει η δυνατότητα να χτίζεις αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα σε δάσος που βρίσκεται μέσα σε πόλη. Αυτό από μόνο του είναι λόγος αντισυνταγματικότητας της διάταξης. Δε θέλει πολλά μαγικά, μια μικρή εξοικείωση να έχει κανείς με τις αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος, θα ξέρει ότι πήραν πούλο διατάξεις πολύ λιγότερο επιζήμιες για το περιβάλλον. Το κείμενο είναι ασαφές για να αφήνει χώρο μπόλικο για ερμηνείες από τη Διοίκηση.
Η ασάφεια έγκειται στη φράση «ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώματα». Εγώ έτσι που το ερμηνεύω σε συνάρτηση με τη διατύπωση του προηγούμενου άρθρου, το διαβάζω ως εξής: Η «Δικέφαλος 1924 μπορεί να ανεγείρει αθλητικές εγκαταστάσεις σε τμήμα του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας (έκτασης 24 στρεμμάτων περίπου, αν δεχτούμε ότι το άλσος είναι 480 στρέμματα), που συνορεύει με το παλιό κοτέτσι». Όσον αφορά στα αντισταθμιστικά μέτρα του εδαφίου γγ, εδώ είναι για να γελάνε και οι καπότες που κοζμούν το σημερινό άλσος. Αυτά μπαίνουν για το θεαθήναι, τέτοιες βάζω στοίχημα θα είναι και οι συριζέικες παρεμβάσεις. Του στιλ «εντάξει ρε παιδιά, γαμήστε το το δάσος, αλλά γαμήστε το με επαναστατικό αέρα και να σκέφτεστε τον Άνθρωπο πρώτα». Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περίεργος είμαι να δω το τελικό κείμενο Νόμου, να δούμε δηλαδής ποιο ήταν το πεδίο διαπραγματεύσεων Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον, την ανέγερση δηλαδή του γηπέδου της Κούλας.
Η τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 82 στο νόμο για την προστασία των δασών είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματική. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν η Κούλα θα κάνει χρήση αυτού του άρθρου για την ανέγερση του γηπέδου, αν όμως βγει άδεια οικοδομής με βάση και το άρθρο 82, αυτή δεν έχει καμία τύχη στο ΣτΕ.
Άρθρο 81
Πάμε τώρα να δούμε το περίφημο άρθρο 81 του Νομοσχεδίου, αυτό που προβλέπει την ανέγερση του γηπέδου. Αυτό θα το πιάσουμε παράγραφο- παράγραφο και μιας και δεν έχουμε τη βοήθεια του κοινού, θα πάρουμε τη βοήθεια του Φίλιππα Συρίγου για το σχολιαζμό του. Ας δούμε με ποιον τρόπο:
Παράγραφος 1
Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε με την αριθμ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία- Νέα Φιλαδέλφεια».

Εδώ κάνουμε μια στάση για να γελάσουμε. Από «Νέο Στάδιο και πολυλειτουργικό κέντρο ΑΕΚ» αναβαθμίστηκε το έργο σε «Κέντρο Αθλητιζμού, Μνήμης και Πολιτιζμού». «Το γκώλο σ’ βάνεις μάγειρα, σκατά σε μαγειρεύει» λένε στο χωριό μου και σας αφήνω να αναλογιστείτε μόνοι σας τι θα πει να γίνεται ο Νιάου θεματοφύλακας του Πολιτιζμού στα Φιλαδέλφεια. Όσο για τη «Μνήμη», υποθέτω ότι αν ανεγερθεί εκεί το γήπεδο, θα βρίσκεται εκεί για να θυμίζει σε όλους ότι οι δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν για να σκουπίζει το γκώλο του ο Νιάου, ο Βωβός ή ο βαψομαλλιάς ο Κυριακού.
Από την πρώτη παράγραφο ανακύπτουν διάφορα θέματα. Θα τα αναφέρω εδώ περιληπτικά, αλλιώς μέχρι να τελειώσω θα είχε χτιστεί το γήπεδο:
α) θέμα κυριότητας του γηπέδου: ο Νόμος το λέει ξεκάθαρα, όσο κι αν κάποιοι οπαδοί της Κούλας διαμαρτύρονται: η γη ανήκει στο Δημόσιο. Εντάξει; Η ΓΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΤΣΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Αυτό το κρατάμε για μετά που θα ρωτήσουμε το Φίλιππα να μας πει τη γνώμη του για όλα αυτά, αλλά θα αναφερθούμε και σε σχετική ανάρτηση για να λύσουμε κάθε απορία.
β) έκταση 29.121 τμ. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο ασαφή: ευτυχώς έρχεται η ίδια η εταιρεία «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Συγκεκριμένα, ο νομικός έλεγχος της εταιρείας για την παραχωρούμενη έκταση λέει τα εξής:
«Επιπλέον, από τους τίτλους, τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Νομικού Ελεγκτή προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει δικαίωμα χρήσης 26.621 τμ και όχι του συνόλου (29.885 τμ) της αναφερόμενης στη σύμβαση έκτασης του έργου»
Τι μας λέει εδώ η «Δικέφαλος 1924»; Ότι έχει υπογράψει σύμβαση με την ερασιτεχνική ΑΕΚ, όπου αυτή η τελευταία θα παραχωρήσει στη «Δικέφαλος 1924» 29.885 τμ γης για την ανέγερση του γηπέδου. Είναι προφανές και το ξέρουν ήδη στη «Δικέφαλος 1924» ότι στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται κι αυτά τα 3 στρέμματα δάσους που είχαν παραχωρηθεί με διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική. Το ξέρουν στη «Δικέφαλος», το ξέρουν στο Δημόσιο, αλλά κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Το ξέρουν λοιπόν όλοι, άρα οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ Κούλας καμώνονται ότι δεν το ξέρουν παραπλανώντας το κοινό ή όντως δεν το ξέρουν, οπότε είναι επικίνδυνοι; Και στις δύο περιπτώσεις η δουλειά τους είναι για το μπούτσο, απλά στη δεύτερη απαλλάσσονται λόγω βλακείας. Αν και πρέπει να τους αναγνωρίσω ότι τελευταία η γραμμή είναι "τι είναι 50 δέντρα μπρος στο μεγαλείο της Κούλας;"
Παράγραφος 2
Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε τη σύµβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συµβάλλεται µε αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α’121) δεν εφαρµόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.

Εδώ βλέπουμε τα εξής δύο πράγματα: πρώτον ότι η ερασιτεχνική ΑΕΚ μπορεί να συμβληθεί με τη «Δικέφαλος ΑΕ» εκχωρώντας τα δικαιώματά της από το Νόμο αυτό. Αυτό έχει ήδη γίνει, έχει υπογραφεί το προσύμφωνο και αυτό θα εξετάσουμε σε επόμενες αναρτήσεις. Με το δεύτερο εδάφιο καταργούνται οι διατάξεις που ορίζουν ότι ο κύριος ή εκμισθωτής του γηπέδου δικαιούται ποσοστό 15% επί των εισπράξεων από τις διαφημίσεις εντός του γηπέδου. Ποιος όμως θα είναι ο κύριος του γηπέδου;
Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση για να λύσουμε μια παρεξήγηση που επικρατεί σχετικά με τα θέματα ιδιοκτησίας: δεν μπορεί άλλος να είναι ο κύριος της γης και άλλος ο κύριος του κτίζματος. Το κτίζμα ανήκει στο γκύριο της γης. Αν λοιπόν κύριος είναι το Δημόσιο (και όπως είπαμε το θέμα θα μπει σε ξεχωριστή ανάρτηση), το Δημόσιο είναι που θα έπρεπε να παίρνει αυτό το 15%, αντίθετα μ’ αυτά που ισχυρίζονται οι οργανωμένοι που νομίζουν ότι το 15% κόβεται από την ερασιτεχνική ΑΕΚ. Στο σημείο αυτό και, ενώ μένει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό και πώς αυτό έχει γίνει κλίνη του Προκρούστη, έτσι ώστε όταν μας βολεύει η γη ν’ ανήκει στην ΑΕΚ, ενώ όταν δε μας βολεύει να ανήκει στο Δημόσιο, θα κλείσουμε την ανάρτηση με το πάντα επίκαιρο σχόλιο του Φίλιππα Συρίγου:
Η τροπολογία
Η τροπολογία με την οποία νομιμοποιήθηκε η εκχώρηση του σταδίου στον Ολυμπιακό ΣΦΠ (και κατόπιν στον Σ. Κόκκαλη) στο άρθρο 4, παράγραφος Ε, αναφέρει:
2. «Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του σταδίου, θα καταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει 15 χρόνια μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».
*Με βάση τη διατύπωση της παραπάνω τροπολογίας, οι αμύητοι είναι δυνατόν να θεωρήσουν ότι, ίσως και καταχρηστικά, μετά την παρέλευση 15ετίας καλείται ο Ολυμπιακός να καταβάλει το 15% των εσόδων στη ΓΓΑ. Στην πραγματικότητα όμως και κατ' εξαίρεση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο Ολυμπιακός απαλλάσσεται επί 15 χρόνια από την καταβολή των νομίμων ποσοστών!
*Στη σύμβαση παραχώρησης του σταδίου (άρθρο 4, παράγραφος 4,2) γίνεται απολύτως σαφές ότι η καταβολή του 15% από το 2019 και μετά, είναι μια ακόμα παραχώρηση του κράτους προς τον Ολυμπιακό. Ιδού:
3. «Ποσοστό 15% επί των εσόδων, από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του σταδίου κατά την έννοια της υφιστάμενης αθλητικής νομοθεσίας, θα καταβάλλεται στη ΓΓΑ. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει δεκαπέντε χρόνια μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».
Ομολογία
Η νέα αυτή παραχώρηση ξενίζει, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί το σκανδαλώδες σκεπτικό της, αν δεν ερχόταν να το αποκαλύψει ο ίδιος ο Ολυμπιακός ΣΦΠ, στην ανακοίνωση που έβγαλε την Τρίτη 14/10/2003.
4. «Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ -λέει η ανακοίνωση- λαμβάνει ό,τι δικαιούνταν εκ του νόμου. Το 15% επί των εσόδων καταβάλλεται από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποπληρωμή των δανείων μέχρι το 2019 και ακολούθως στη ΓΓΑ, παρ' ότι η τελευταία δεν συμμετέχει ούτε στο κόστος κατασκευής, ούτε και στο κόστος λειτουργίας του γηπέδου»!* Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ομολογία του Ολυμπιακού ΣΦΠ, τουλάχιστον ένα μέρος των δανείων που έλαβε η «Στάδιο Καραϊσκάκη Α.Ε.» (στην οποία ο Σ. Κόκκαλης συμμετέχει κατά 70%) για την ανέγερση του σταδίου θα αποπληρωθεί με χρήματα (δηλαδή το 15%) που εκχωρήθηκαν διά νόμου από τη ΓΓΑ στον Ολυμπιακό.
*Παρ' όλα αυτά ο ΟΣΦΠ στην ανακοίνωσή του συμπεριφέρεται... σαν να κάνει χάρη στη ΓΓΑ, επειδή έστω και από το 2019 θα της δίνει το νόμιμο ποσοστό της, από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις. «Δώσε θάρρος στον χωριάτη, να σου ανέβει στο κρεβάτι», δεν λέει ο λαός;
Υστερα απ' όλ' αυτά νομίζω ότι όλοι πια μπορούν να αντιληφθούν πλήρως, γιατί η κυβέρνηση φύλαγε ως επτασφράγιστο μυστικό τη σύμβαση, γιατί δεν άρθρωσε λέξη μετά την αποκάλυψή της και γιατί αντίθετα ο Ολυμπιακός ασκεί (με εκπομπές από το κανάλι του προέδρου και συνεχή δημοσιεύματα στην εφημερίδα του προέδρου) τρομοκρατία σ' αυτούς που τόλμησαν να την αποκαλύψουν.

Σκεφτείτε τώρα να βρισκόταν ο Φίλιππας μπροστά σε Νόμο του κράτους (στοίχημα ότι θα έγραφε ότι τον κρατούσαν κι αυτόν μυστικό) που λέει ότι Ανώνυμη Εταιρεία ιδιοκτησίας μεγαλοεπιχειρηματία δε θα πληρώνει τα προβλεπόμενα από το Νόμο στο Δημόσιο. Να καταργείται δηλαδής η υποχρέωση που επιβάλλει ο Νόμος φωτογραφικά, μόνο για τη «Δικέφαλος 1924». Ακόμα κι εγώ που έχω πολύ μεγάλη φαντασία, δεν τολμώ να φανταστώ τους – επιτρέψτε μου το φτηνό λογοπαίγνιο- φιλιππικούς που θα έβγαζε εναντίον του Νιάου. Για να κάνει έτσι για μη καταβολή οφειλομένων από το Νόμο για 15 χρόνια από τον Τιτάνα Σωκράτη και τον Ολυμπιακό, φανταστείτε πώς θα έκανε αν μάθαινε ότι η Κούλα και ο Νιάου απαλλάσσονται διά βίου απ’ αυτήν την υποχρέωση.
Αλλά να, ξεφύγαμε και πάλι και μεγάλωσε το κείμενο κι έχουμε σχολιάσει μόνο τις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 81 ΡΣΑ. Στην επόμενη ανάρτηση θα τελειώσουμε το θέμα περιβάλλοντος και μετά θα πιάσουμε τις εταιρείες. Αναφέρομαι κυρίως στη «Δικέφαλος 1924», η οποία δεν είναι μια απλή εταιρεία real estate όπως η Καραϊσκάκης ΑΕ, αλλά ουσιαστικά μια εταιρεία διαχείρισης ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει το γκύκλο εργασιών. Και βλέποντας ψες κάτι μαλάκες στην εκπομπή του Σαγόνια σε ένα διαγωνιζμό με σκοπό ποιος θα φανεί πιο γλοιώδης (είναι πάντα δύσκολο να ξεπεράσεις σε γλίτσα το Σαγόνια, γι’ αυτό κι εκείνος φροντίζει οι καλεζμένοι του να του μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο) να αναμασούν ψέματα και ανακρίβειες, τις οποίες η ίδια η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» διαψεύδει, αισθανόμαστε ότι έχουμε υποχρέωση να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλα τα μέτωπα. Στο τέλος της σειράς των αναρτήσεων, θα δοθεί απάντηση και στο ερώτημα "γιατί βγήκε από το φάκελο των Ολυμπιακών έργων η Κούλα και μπήκε ο Γαύρος;"

Σχόλια

Εικόνα SPK

Το γήπεδο δεν μπορεί να γίνει με νόμιμες διαδικασίες. Ο Ασλανίδης, που ετοιμάζεται για νέος πρόεδρος της ΔΕΚΟ Ποδονίφτη, στη συνάντησή του προ ημερών με τη φοβερά αντισυστημική Floriginal το δήλωσε ξεκάθαρα και το γνωρίζω προσωπικά. Τους είπε, λοιπόν, πως γήπεδο χωρίς άρθρα 81 και 82 ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ. Η Floriginal σε μία προσπάθεια μεσοβέζικων λύσεων λέει ΝΑΙ στο άρθρο 81 και όχι στο 82, αφού δεν την απασχολούν και καλά τα συμφέροντα του Μελ...Αλλά αυτό είναι καθαρά για το θεαθήναι. Στόχος είναι να τραμπουκίσουν το συντονιστικό κατοίκων, ώστε να μην προσφύγει στο ΣτΕ. Ο Βασιλόπουλος, ο νέος δήμαρχος (και Ολυμπιακός βεβαίως βεβαίως), ήδη πέρασε στην πλευρά της ήπιας αντιμετώπισης του προβλήματος...άρα με την πλευρά Μελ. Άρα, μόνο το συντονιστικό κατοίκων υπάρχει πλέον. Την Πέμπτη με την αντισυγκέντρωση της Φλορίτζιναλ και τους συνεχείς τραμπουκισμούς θα επιχειρηθεί το θέμα να ξεκολλήσει από το νομικό κομμάτι και να πάει στην επόμενη φάση του, που είναι η χρηματοδότηση. Εκεί, θα πέσει το μεγάλο γέλιο, καθώς πλάνο χρηματοδότησης δεν υπάρχει χωρίς τα δώρα της περιφέρειας.

Με άλλα λόγια, αν περάσει με τον τσαμπουκά το πρόβλημα με τους κατοίκους, η ΔΕΚΟ Ποδονίφτη έχει μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί θα παιχτούν χοντρά παιχνίδια.

Πάντως, οι κάτοικοι της περιοχής (εκεί δίπλα μένω και γω) δεν ξύπνησαν στραβά μία μέρα, ούτε είναι τπτ μαζόχες για να τα βάζουν με το Μελ και με τους δήθεν ελευθεριακούς μπράβους (άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή). Είναι άνθρωποι χωρίς συμφέροντα οικονομικά και πλέον χωρίς σοβαρή πολιτική στήριξη. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν, αλλά αν ζούσαν στον Πειραιά και τους τραμπούκιζε η επίσημη Θύρα 7, θα είχαν τουλάχιστον 5 εισαγγελείς να τους προστατεύουν.

Εικόνα savvas gridlock

Καλώς ήλθες φίλε, έτσι όπως τα λες είναι. Εδώ στέλνουν σφαίρες σε σπίτια κατοίκων, αλλά δεν κινείται φύλλο.

http://www.eksegersi.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C...

Αν αυτά γίνονταν με καμιά Θύρα 7 ή αν εμπλεκόταν ο γαύρος, θα είχε γκρεμιστεί το Ίντερνετ τώρα με πύρινα άρθρα για την ομάδα του Δημοσίου, το γαύρο. Οι μόνοι που ασχολούνται θεσμικά, ως πολιτικός χώρος αφού το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, είναι αυτοί της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. ΟΛΟΙ οι άλλοι, μα ΟΛΟΙ οι άλλοι, πετάνε χαρταετό.

Εικόνα SPK

Καλώς σας βρήκα! Όντως, το θέμα έχει κυρίαρχα πολιτική βαρύτητα και η ριζοσπαστική αριστερά (sic) επιλέγει να βάλει Στρατούλη και Πάντζα για συζητήσεις με τον Μελισσανίδη. Τόσο τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν, όσο και η συνάντηση ΔΕΝ αποτελεί απόφαση συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και έχει δημιουργήσει θέματα εντός του κόμματος. Όσο και αν πέρασε στο χαλαρό αυτή η κίνηση, το θέμα θα εμφανιστεί εκ νέου. Τέλος πάντων, ας μην θεωρηθεί πολιτικό το σχόλιό μου. Το λέω επειδή το γνωρίζω από μέλη του συριζα της περιοχής που αισθάνθηκαν εκτεθειμένοι.

Εικόνα clark gheibol

σε κόβω ενημερωμένο, έτσι ακριβώς είναι, αλλά ήθελα να κάνω κανα δυο αναρτήσεις ακόμα για να φτάσω εκεί (για το τι διημείφθη μεταξύ της Φλορίτζιναλ και του μελλοντικού Προέδρου της Κούλας δεν είχα καθόλου πληροφόρηση). Πάντως, η "Δικέφαλος 1924" τα υπολογίζει τα λεφτά της Περιφέρειας για δύο λόγους: πρώτον φυσικά για τη χρηματοδότηση και δεύτερον για να γλιτώσει ένα μέρος του ΦΠΑ της κατασκευής, αφού η Περιφέρεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Λέει όμως ότι αν δεν τα καταβάλει η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Στο πρώτο μέρος της ανάρτησης σκοπίμως δεν ανέφερα ότι το σωματείο των κατοίκων της περιοχής δεν έγινε διάδικος γιατί δε νομιμοποίησε προσηκόντως το μπληρεξούσιο δικηγόρο του. Αφού είδαν οι κάτοικοι ότι ο Δήμος προχωράει στη μπροσφυγή, αποσύρθηκαν από τη δίκη.
Μπορώ μήπως να σε ρωτήσω από πού βγαίνει το SPK; Γιατί όλοι εμείς εδώ ξέρουμε έναν ιντερνετικό χρήστη με αυτό το νικ...

Εικόνα SPK

Να σου πω την αλήθεια πήγα να γράψω μία random παπαριά για όνομα, καθώς δεν είχα έμπνευση, και μέσα στο τελικό username εμφανίστηκε το SPK...Sokratis Petoy Kokkalis. Τυχαίο; Δε νομίζω...αχαχαχα

Πέρα από την πλάκα, δεν ήξερα ότι παίζει σύμπτωση με άλλον. Όχι ότι μου κάνει εντύπωση αφού μιλάμε για τον Πρόεδρο επί της ουσίας...αν δημιουργείται σύγχυση το αλλάζω (αν αλλάζει από το προφίλ μου).

Τώρα για την υπόθεση με τα λεφτά της Περιφέρειας, δεν ξέρω τι ειπώθηκε στην τελευταία συνάντηση Ασλανίδη-Φλορίτζιναλ. Νομίζω ότι ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού το σημαντικό είναι να σβήσουν οι αντιδράσεις του συντονιστικού. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

Εικόνα clark gheibol

όχι ρε, μην το αλλάζεις, απλά αναρωτιόμασταν μην ήσουνα ο παλιός γνωστός μας, spk...

Εικόνα apostolos gaganis

Tα διαβασα ολα πολυ προσεκτικα, φιλε, γιατι και το θεμα ειναι ενδιαφερον και φαινεται ( μολονοτι δεν ειμαι νομικος ) οτι το΄χεις δουλεψει πολυ καλα, με σαφη προσπαθεια απ΄τη μια να το κανεις φυλλο και φτερο, αλλα κι΄απ΄την αλλη να το φερεις οσο γινεται πιο κοντα στον μη ειδικο, απλοποιωντας το οσο γινεται χωρις να εκχυδαϊζεις... Μπραβο Clark και για τον κοπο και για το αποτελεσμα. Ειναι ωστοσο κειμενο, απ΄τη φυση του, για τη minorite'. Ετσι, ισως θαταν σκοπιμο, σε καθε συνεχεια ή νοηματικη ενοτητα, να κανεις μια ΄΄σουμα΄΄ ωστε εκεινος που ειτε κουραζεται να το διαβαζει ή και βαριεται ή ( ευλογα ) δεν τα κατανοει ολα επαρκως, να βοηθιεται στη συλληψη του νοηματος και να ΄΄πιανει την καρδια του΄΄, που λενε. Αυτο, και θα ενημερωνε ενδεχομενως περισσοτερους για το τί ΄΄παιζεται΄΄ μεταξυ αιωνιως αμαρτωλων, μα και την εργωδη πραγματικα προσπαθεια σου - δικαιωματικα - θ΄ανταμειβε, υπο την εννοια της ηθικης ικανοποιησης. Δεν ξερω... εσυ θα το κρινεις. Ειναι παντως κειμενο που δεν το βρισκεις αλλου, σε οπαδικο ( τουλαχιστον ) site.

Τωρα, αυτο που κανεις εσυ, μοιαζει σαν να ξεφλουδιζεις λιγο - λιγο ενα ( σαπιο )κρεμμυδι ή αφου μιλαμε για την Κουλα, σαν να τραβας σιγα - σιγα το σεντονι... και να μας αποκαλυπτεις σταδιακα τις ΄΄ ομορφιες΄΄ της...

Μια ερωτηση, για φιναλε: Δασος και αλσος ή παρκο, ειναι το ιδιο πραγμα;

Εικόνα clark gheibol

στη δασική νομοθεσία δεν υπάρχουν έννοιες όπως "άλσος" ή "πάρκο". Είναι όλα δάση
Γι΄ αυτό που λες για τις περιλήψεις, θα το κάνω από την επόμενη ανάρτηση. Γιατί, αν και έχουν εννοιολογική συνέχεια, το πρώτο με το δεύτερο μέρος δεν έχουν οργανικό δέσιμο μεταξύ τους, η πρώτη ανάρτηση αφορά σε κρίση δικαστηρίων κατά το παρελθόν, ενώ τώρα εξετάζουμε το σημερινό νομοσχέδιο.
Στο τέλος πάντως θα φτιάξουμε αναλυτική σούμα, για να βάλουμε πλάι πλάι το σκάνδαλο Καραϊσκάκη με αυτό της Κούλας και να ζητήσουμε αν μη τι άλλο να δείξουν οι αρδ (= αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι) την ίδια ευαισθησία που είχαν επιδείξει τότε. Γιατί ξαφνικά τώρα ακούμε για θέσεις εργασίας, για ανάπτυξη, για τέτοια πράγματα, τότε ακούγαμε μόνο για τον παντελονάκια το Σωκράτη

Εικόνα apostolos gaganis

Ομιλουμεν επομενως περι αληθους Διδακτορικης διατριβης και χωρις πλακα...Τον τιτλο της θελω να μου΄πεις κι αν δεν τον εχεις ετοιμο, βαλτο στα υποψη...Κατι μου λεει παντως οτι θαχει μεσα τη λεξη ΠΟΥΣΤΙΑ ή ΠΟΥΣΤΙΕΣ... Οπως σου κατσει... Αλλωστε ΄΄υμετερον το πονημα, υμετερα προς τουτο και η φροντις΄΄...

Εικόνα ΔΙΑΣ

ο τιτλος του διδακτορικου αποσοτολε εχει εγκριθει απο την τριμελη επιτροπη και είναι "Η πουστιά ως βασικός αξονας χάραξης πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής από το μεσοπόλεμο έως σήμερα και η διαπλοκή της με αθλητικές ΔΕΚΟ και ημιπαράνομα επιχειρηματικά συμφέροντα. case study ΠΟΑ, ΚΟΥΛΑ"

Εικόνα apostolos gaganis

ΟΥΧ - ΧΟΥΧΟΥ - ΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ!....

Εικόνα clark gheibol

χαχα, εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι πιο λακωνικό, όπως "Το γήπεδο της Κούλας και ο Σωκράτης ο Γαμιάς"

Εικόνα ΔΙΑΣ

αν νομιζεις οτι θα λουφαρεις διδακτορικο γελιεσαι... Με επιβλέποντα το μητσαρα ή θα πρεπει να ξεσκισεις τη βιβλιογραφια ή να απευθυνθεις σε καποια νεοταξιτικη εταιρία κατασκευής διδακτορικών....

Εικόνα Chief Bromden

Το θέμα (και από προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις )είναι ξεκάθαρο και εύκολα κατανοητό και από ένα μικρό παιδί, φυσικά για το ελληνικό κράτος όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα, εδώ δεν μετράνε ούτε νόμοι ούτε αποφάσεις δικαστηρίων, θα το σερβίρουν όπως θέλουν και δεν θα ακουστεί κιχ , εδώ θα είμαστε να τα δούμε…

''αεκ θα πει να τραγουδάς γυμνός στην βροχή με μάτια δακρυσμένα''

Αυτό το έκανε και ένας φίλος μου πίτα από το μεθύσι μετά από χυλόπιτα και δεν ήταν και αεκτζής...

Εικόνα clark gheibol

Δεν αποκλείεται να έχεις δίκιο. Με κάνεις να το πω πιο μπροστά, αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνει το γήπεδο στα Φιλαδέλφεια. Πάσχει πολεοδομικά, αλλά και η Δικέφαλος 1924 δεν έχει και πολύ ρευστό. Χωρίς τα λεφτά της Νομαρχίας, το βλέπω δύσκολο. Τώρα, γιατί τότε κάνει αυτήν την προσπάθεια ο τύπος; Έχω μια υποψία, αλλά θα την πω όταν πρέπει.
Πάντως, είναι ευκαιρία τώρα με το γήπεδο της Κούλας που είναι θέμα της επικαιρότητας να αντιληφθεί και ο πολύς ο κόζμος τι συνέβη τότε στο Καραϊσκάκη. Χώρια που θα μας βοηθήσει σ' αυτήν την προσπάθεια ο Συρίγος. Έτσι έχουμε με ένα ζμπάρο τρία τρυγόνια: εκθέτουμε την ΑΕΚ, ακυρώνουμε το Συρίγο και αποκαθιστούμε τον Κόκκαλη
Και θα λύσουμε επιτέλους αυτόν τον αστικό μύθο που λέμε στο τέλος και που αναπαράγουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Σ' το λέω από τώρα, αυτή η φράση που λέμε στο τέλος είναι πέρα για πέρα κατασκευαζμένη, έτσι ώστε να απομακρύνουν τη γκοινή γνώμη από τα πραγματικά αίτια. Αν έχεις διαβάσει το "Κιβώτιο" του Αλεξάνδρου, το ερώτημα "γιατί βγήκε από το φάκελο των Ολυμπιακών έργων η Κούλα και μπήκε ο Γαύρος;" έγινε το Κιβώτιο της Κούλας που άμα δηλαδής δε μπαιζότανε πουστιά, η Κούλα θα τό 'χε τώρα το γήπεδο μωρέ...